Swensonska priset till Peter Gärdenfors

Publicerad den 18 februari 2021
Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, tilldelas Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2021. Peter Gärdenfors får priset för sitt nydanande och originella bidrag till humanvetenskaplig forskning, särskilt genom sin utveckling av det kognitionsvetenskapliga fältet.