Symposium om lärande och undervisning

Publicerad den 19 mars 2019
Kronprinsessan Victoria, Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet, och Susanne Susanne Kjällander, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Educational Technology Group och Linnémiljön CCL vid Lunds universitet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arrangerade den 14 mars symposiet ”Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik”  i Stockholm.

Symposiet lyfte fram exempel på forskning om lärande och undervisning, som har de dubbla drivkrafterna att bidra till både (i) att förstå och förklara lärande och undervisning ur vetenskapliga perspektiv och (ii) att utveckla och förbättra lärande och undervisning.

Symposiet finansierades med bidrag från Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning och samarrangerades av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Susanne Susanne Kjällander, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.