Syn­tolkning för tillgänglig kommunikation – nytt samverkansinitiativ

Publicerad den 13 februari 2020

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen är koordinator för tematiska samverkansinitiativet Syntolkning för tillgänglig kommunikation. Målet med forskningen är att skapa en helhetsbild över syntolkningsprocesser – hur syntolkar gör och hur syntolkningen tas emot av användare. I det tematiska samverkansinitiativet finns en bred uppställning av forskare inom psykologi, medicin, språkvetenskap, logopedi och kognitionsvetenskap. Samverkanspartners är:
  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro län)
  • Synskadades riksförbund (SRF)
  • Unga med synnedsättning (US)
Läs mer om forskningen i artikeln <link https: www.lu.se article att-prata-om-det-outtalade-om-syntolkningens-vaxande-viktiga-roll external-link-new-window prata om det outtalade syntolkningens växande viktiga>Att prata om det outtalade – om syntolkningens växande viktiga roll.