Syntolkning - forskning och praktik

Publicerad den 14 oktober 2016

Jana Holsanova, docent i kognitionsforskning, är en av redaktörerna för boken "Syntolkning - forskning och praktik" som nyligen publicerats i samarbete med Lunds Universitet, Stockholms Universitet and Sveriges myndigheten för tillgängliga medier(MTM).

Jana har intervjuats av Ljudmagasinet om sin forskning om syntolkning.

Länk till intervjun:
www.kulturivast.se/ljudmagasinet/om-klassiker-konst-och-syntolkning

www.kulturivast.se/sites/default/files/new-root/syntolkn.f._m_paa_ava.mp3

Länk till pressmeddelandet:
www.mtm.se/om-oss/press/pressmeddelanden/rapportomsyntolkning/

Länk till boken:
www.lucs.lu.se/LUCS/166/LUCS166.pdf

Läs mer om syntolkning på <link http: www.lucs.lu.se new-edited-book-audio-description-research-and-practices>LUCS hemsida!