The Value Gap – ny bok av Toni Rønnow-Rasmussen

Publicerad den 8 november 2021
Framsidan av boken "The Value Gap"

Toni Rønnow-Rasmussen, professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, ger ut boken "The Value Gap" som är ett bidrag till den värdeteoretiska debatten om hur man skall förstå vad som är gott respektive gott för någon. Boken presenterar nya argument och ger nya insikter om skäl, attityder och värderingar.

Boken beräknas komma ut i början av december 2021 och ges ut av Oxford University Press.