Tre Pufendorf-teman beviljas medel

Publicerad den 27 mars 2020

Forskare från Filosofiska institutionen medverkar i tre av de tvärvetenskapliga forskningsteman som Pufendorf-institutet i år beviljat medel till.

Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi, medverkar i ett tema om politisk polarisering på nätet. Han är tillsammans med Anamaria Dutceac Segesten, lektor i europastudier, koordinator för temat som startar i september och pågår till och med VT2021. Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap, medverkar i ett tema med syftet att få fördjupad förståelse av sökmotorer och dess användning och effekter på kultur och samhälle. I projektet ingår forskare från bland andra Institutionen för kulturvetenskaper, Juridiska institutionen och Matematikcentrum. Erik Persson, forskare i praktisk filosofi, medverkar i ett tema om den mänskliga aspekten av invasiva främmande växter. Hur bestämmer vi vilka växter som betraktas som invasiva eller inhemska, och spelar det någon roll? I projektet ingår forskare från bland andra Biologiska institutionen, Service Management och Medicinsk etik. 
<link https: www.pi.lu.se external-link-new-window pufendorfinstitutet>Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut med syfte att stimulera till samarbete mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet.