Truth and Post-Truth med Simon Blackburn 29 maj - 1 juni

Publicerad den 29 januari 2018

Truth and Post-Truth är titeln på årets Pufendorfföreläsningar med Simon Blackburn, professor i filosofi vid Cambridge och University of North Carolina at Chapel Hill.

Simon Blackburn kommer att ge en serie föreläsningar 29 maj - 1 juni kl. 15.15-17 i sal LUX B152. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade av filosofi. Titlarna för Blackburns föredrag är: 1. Truth and Anxiety
2. Peirce, James & Pragmatism
3. The Genuine Limits of Reason
4. Truth in a Difficult Climate Professor Simon Blackburn är en av Storbritanniens mest framstående och inflytelserika filosofer, känd inte minst för sitt försvar av uppfattningar som kommer David Humes ståndpunkter nära. Det gäller frågeställningar såväl inom etiken som inom språkfilosofin. Bland hans mest uppmärksammade böcker märks Spreading the Word (1985), Quasi-Realism (1993) och Ruling Passions (1998). På senare tid har Blackburn utmärkt sig genom att skriva filosofiböcker för en bildad allmänhet. Här märks Think: A Compelling Introduction to Philosophy (1999) och Truth: A Guide (2005), som hans Pufendorfföreläsningar tematiskt knyter an till. I en intervju värjer sig dock Blackburn mot tanken att han skulle ägna sig åt popularisering: “I don't bring philosophy to people; I bring people to it. I'd be mortified if anyone could show that in any of my work I'd said that anything was ‘simple’.”