Två bidrag till internationell postdok

Publicerad den 10 december 2018

Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok.

Andrés Garcia får bidrag för projektet "Normativity and Analytic Circularity" och Asger Kirkeby-Hinrup för projektet "Tillgängligt medvetande, fenomenellt medvetande och deras neurala korrelat". Bidraget är till för att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. <link https: www.vr.se utlysningar-och-beslut beslut-om-bidrag beslut external-link-new-window vetenskapsrådet>Läs mer om bidragen på Vetenskapsrådets hemsida.