Två bidrag till internationell postdok

Publicerad den 29 november 2017

Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en internationell postdok.

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Tiden för bidraget är 18-36 månader och minst två tredjedelar av denna tid ska tillbringas utomlands. Patrizio Lo Presti får bidrag för projektet Dispyt om grunden för metodologisk individualism och ska tillbringa tiden utomlands i Spanien. Jeroen Smid får bidrag för projektet Principer för val av teori och diskussionen om objekt som sammanfaller och ska tillbringa tiden utomlands i Storbritannien. Mer om bidragen kan du läsa på <link https: www.vr.se forskningsfinansiering bidragsbeslut internationellpostdok.4.1729cf1815c4728f00312217.html external-link-new-window external link in new>Vetenskapsrådets hemsida.