Två nya avsnitt av "Mycket hjärna"

Publicerad den 3 oktober 2019

Kognitionspodden Mycket hjärna har kommit med två nya avsnitt: Self-Efficacy - att tro på sin egen förmåga. Att vara säker på att man kan något är en skön känsla men det är också något som kan variera mycket från situation till situation - och som påverkar hur väl man faktiskt lär sig saker. Det här avsnittet handlar om hur self-efficacy förhåller sig till bland annat självförtroende och lärande, och hur man kan/bör tänka kring detta i skolans värld.

Motivation. Vad innebär det att vara motiverad, och vad betyder motivation i en klassrumskontext? Vad kan en lärare göra för att få med omotiverade elever? Det här avsnittet handlar om skillnader på inre och yttre motivation, och om hur forskning om motivation kan användas praktiskt i skolan. <link https: soundcloud.com user-929025103-345680994 external-link-new-window>Lyssna på podden här.