Utantill som innantill – nytt avsnitt av podden "Mycket hjärna"

Publicerad den 16 november 2020
Poddens logotyp "Mycket hjärna"

Behöver man fortfarande lära sig saker utantill i skolan, och i så fall varför? I senaste avsnittet av podden "Mycket hjärna" diskuteras betydelsen av att kunna saker ”utan och innan” och varför förkunskaper är så viktiga för att man ska kunna lära sig mer.

Medverkar gör:

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Lyssna på poddavsnittet här.