Utantill som innantill – nytt avsnitt av podden "Mycket hjärna"

Behöver man fortfarande lära sig saker utantill i skolan, och i så fall varför? I senaste avsnittet av podden "Mycket hjärna" diskuteras betydelsen av att kunna saker ”utan och innan” och varför förkunskaper är så viktiga för att man ska kunna lära sig mer.

– Publicerad den 16 november 2020

Poddens logotyp "Mycket hjärna"

Medverkar gör:

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Lyssna på poddavsnittet här.