Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning

Publicerad den 14 december 2017

David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

David Alm får bidrag för projektet Antalets moraliska betydelse och Martin Jönsson för projektet En kunskapsteoretisk undersökning av interventioner mot implicita fördomar. På <link https: www.vr.se forskningsfinansiering bidragsbeslut humanioraochsamhallsvetenskap.4.557786f115f1aee2670f0333.html external-link-new-window external link in new>Vetenskapsrådets hemsida kan du se alla bidragsbeslut inom humaniora och teologi.