Filosofiska Föreningen

Filosofiska föreningen är en ideell förening, som bildades 1922. Idag har föreningen ett trettiotal medlemmar. Föreningens arrangemang riktar sig främst till forskare och studenter vid Filosofiska institutionen i Lund, men också till en filosofiintresserad allmänhet. Den huvudsakliga verksamheten består av föredrag, seminarier och symposier inom filosofi, med inbjudna svenska och utländska gäster.
 
Medlemsavgift: 40 kr/år.
Betalas in på plusgirokonto 438972-2. Glöm inte att skriva namn. Skriv e-postadress om du vill vara med på föreningens e-postlista.

Filosofiska föreningens styrelse

GLORIA MÄHRINGER, ordförande/chair 

MELINA TSAPOS, vice ordförande/vice chair 

ROBERT PÁL, kassör/treasurer 

MARIANNA LEVENTI, sekreterare/secretary 

MAX MINDEN RIBEIRO, nätmästare/webmaster 

ANTON EMILSSON, sexmästare/hosting 

RASMUS MAGNUSSON, övrig styrelseledamot/additional board member

Kontakt

Filosofiska föreningen

Helgonavägen 3

Box 192, 221 00 Lund

gloria.mahringerfil.luse

Filosofiska föreningen på Facebook