Kurs

Kurskod: BASA03
Engelsk titel: Influencing the Future - Knowledge, Facts and Learning from the Comprehensive University's Several Areas
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-10-27 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-33000
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Anton Emilsson

Beskrivning

Kursen är unikt upplagd eftersom den består av föreläsningar/kortare seminarier (film) från samtliga fakulteter vid Lunds universitet. Varje fakultet sätter samman presentationer som speglar hur respektive fakultet bidrar till att påverka framtiden genom den utbildning och forskning som fakulteten bedriver. Det är mycket ovanligt att studenter på grundnivå kan få inblick i arbetet och vilka frågor som samtliga fakulteter vid universitetet arbetar med; i allt från hur medicinska fakulteten arbetar med forskning, till studier i litteratur vid humanistiska och teologiska fakulteterna, till hur ingenjörer t ex konstruerar broar och musikhögskolan utbildar framtida lärare.

Det finns åtta olika fakulteter (eller områden) vid universitet och just denna bredd är speciell vid Lunds universitet. Kursen kommer att bidra till en grund för framtida yrkesliv där samverkan och samarbeten med andra professioner är vanliga och där övergripande kunskaper om olika professioners perspektiv underlättar samarbeten. Kursinnehållet bidrar också till insikter som kan underlätta val av framtida högskolestudier och/eller yrkesinriktning.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15