lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Teknikstödd kommunikation

TEK280

Kurskod: TEK280
Engelsk titel: Technology Supported Communication
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBSERVERA! Från våren 2018 finns informationen här: EXTG45

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-03-15

Lärare: Jana Holsanova, Roger Johansson

Information

I denna kurs utforskas sambanden mellan språkliga, kognitiva och kommunikativa aspekter av teknikstödd kommunikation. Kursens syfte är att lyfta fram möjligheter och begränsningar som uppstår i kommunikationen där en ny teknik används. Stor vikt läggs vid att studenterna självständigt analyserar autentiska situationer i teknikstödd kommunikation och reflekterar kring möjligheter och problem.

Kursen tar avstamp i hur vi kommunicerar ansikte mot ansikte: hur vi förmedlar vårt budskap, hur vi kommunicerar multimodalt (med språk, gester, blickriktning), hur vi skapar förståelse, hur vi handskas med förväntningar, hur vi förebygger missförstånd. Målet med denna moment är att lyfta fram medvetenheten om de möjligheter och problem som kan uppstå när vi talar ansikte mot ansikte.

Kursen fortsätter med att fokusera på specifika typer av teknikstödd kommunikation. I denna moment utforskas följande frågor: Vilka möjligheter och begränsningar dyker upp i samband med teknikanvändning? Hur kompenserar vi för den sociala kommunikationsbiten (hövlighet, humor, ironi)? Hur skiljer sig teknikstödd kommunikation från face-to-face kommunikation? Målet är att peka dels på de möjligheter som den nya tekniken erbjuder, dels på de problem och kommunikationsbrister som kan uppstå när tekniken är inblandad.

Form: Föreläsningar, övningar, hands-on, analyser, laborationer, gruppdiskussioner, självstudium.

Examination: Muntlig redovisning av grupparbete och indivuduell skriftlig (hem)tentamen.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.