Person

Andrés Garcia

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.garciafil.luse

Rum LUX:B532

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 2018 med en avhandling i värdeteori under handledning av Toni Rønnow-Rasmussen och Wlodek Rabinowicz. Från 2019 och tre år framåt är jag fortsatt verksam vid institutionen både som lärare och forskare. Jag undervisar introduktionskursen i moralfilosofi på grundnivå och baskursen för universitetsstudier vid Campus Helsingborg. Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet och fokuserar på förståelsen av normativa begrepp samt närliggande metodologiska frågor inom analytisk filosofi. Denna forskning bedrivs även vid Humboldtuniversitetet i Berlin där jag kommer vara verksam som postdoktoral forskare. Under de två första månaderna 2020 kommer jag också vara verksam somgästforskare i Leeds, vid Centre of Ethics and Metaethics.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Andrés Garcia

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.garciafil.luse

Rum LUX:B532

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30