lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2018 med en avhandling i värdeteori under handledning av Toni Rønnow-Rasmussen och Wlodek Rabinowicz. Från 2019 och tre år framåt är jag fortsatt verksam vid institutionen både som lärare och forskare. Jag undervisar introduktionskursen i moralfilosofi på grundnivå och baskursen för universitetsstudier vid Campus Helsingborg. Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet och fokuserar på förståelsen av normativa begrepp samt närliggande metodologiska frågor inom analytisk filosofi. Denna forskning bedrivs även vid Humboldtuniversitetet i Berlin där jag kommer vara verksam som postdoktoral forskare.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Andrés Garcia

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.garciafil.luse

Rum LUX:B532

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30