lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i kognitionsvetenskap. I min forskning svarar jag på frågor som: Hur gör vi när vi fattar beslut och löser problem i vardagen? Hur borde vi göra? Dessa frågor närmar jag mig både med empiriska metoder och rent teoretiskt.

Jag forskar för närvarande i två projekt.

Ett handlar om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och hur patienter och vårdpersonal balanserar dessa i sitt beslutsfattande.

Det andra projektet handlar om visuell uppmärksamhet när konsumenter fattar beslut i affärer, och hur den påverkas av ifall konsumenten är väl bekant med affären (eller produktkategorin) eller ifall butiken eller kategorin är okänd.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i kognitionsvetenskap och programansvarig för masterutbildningen i kognitionsvetenskap på Lunds universitet.

Jag är intresserad av vårt vardagliga tänkande och vill svara på frågor som: Hur gör vi när vi fattar beslut och löser problem i vardagen? Hur borde vi göra? Dessa frågor närmar jag mig både med empiriska metoder och rent teoretiskt.

Jag forskar för närvarande i två projekt.

Ett handlar om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och hur patienter och vårdpersonal balanserar dessa i sitt beslutsfattande.

Det andra projektet handlar om visuell uppmärksamhet när konsumenter fattar beslut i affärer, och hur den påverkas av ifall konsumenten är väl bekant med affären (eller produktkategorin) eller ifall butiken eller kategorin är okänd.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (24 st)
Working papers (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Annika Wallin

Docent, universitetslektor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post annika.wallinlucs.luse

Telefon 046–222 08 99

Rum LUX:B555

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk