Person

annika.wallinlucs.luse | 2018-01-26
Annika Wallin

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post annika.wallinlucs.luse

Telefon 046–222 08 99

Rum LUX:B555

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i kognitionsvetenskap. I min forskning svarar jag på frågor som: Hur gör vi när vi fattar beslut och löser problem i vardagen? Hur borde vi göra? Dessa frågor närmar jag mig både med empiriska metoder och rent teoretiskt.

Jag forskar för närvarande i två projekt.

Ett handlar om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och hur patienter och vårdpersonal balanserar dessa i sitt beslutsfattande.

Det andra projektet handlar om visuell uppmärksamhet när konsumenter fattar beslut i affärer, och hur den påverkas av ifall konsumenten är väl bekant med affären (eller produktkategorin) eller ifall butiken eller kategorin är okänd.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i kognitionsvetenskap och programansvarig för masterutbildningen i kognitionsvetenskap på Lunds universitet.

Jag är intresserad av vårt vardagliga tänkande och vill svara på frågor som: Hur gör vi när vi fattar beslut och löser problem i vardagen? Hur borde vi göra? Dessa frågor närmar jag mig både med empiriska metoder och rent teoretiskt.

Jag forskar för närvarande i två projekt.

Ett handlar om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och hur patienter och vårdpersonal balanserar dessa i sitt beslutsfattande.

Det andra projektet handlar om visuell uppmärksamhet när konsumenter fattar beslut i affärer, och hur den påverkas av ifall konsumenten är väl bekant med affären (eller produktkategorin) eller ifall butiken eller kategorin är okänd.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (28 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (24 st)

Working papers (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Annika Wallin

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post annika.wallinlucs.luse

Telefon 046–222 08 99

Rum LUX:B555

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09