lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Betty Tärning

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post betty.tarninglucs.luse

Telefon 046–222 40 45

Rum LUX:B467

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30