Person

bjorn.sjodenlucs.luse | 2014-06-17
Björn Sjödén

Forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.sjodenlucs.luse

Mobil 072–034 26 14

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Master i kognitionsvetenskap, fil.mag. i psykologi, fil.kand. i filmvetenskap och nederländska. Tidigare verksam som bitr forskare i psykologi samt frilansande översättare och språklärare.

För närvarande är jag anställd som doktorand vid LUCS, inom projektet Digitala Dialoger, Unga Nätkulturer. Huvudsyftet med projektet är att utforska dialoger mellan unga människor och digitala karaktärer, med avseende på interaktionens betydelse för motivation, engagemang och prestation i inlärningssammanhang. Jag är involverad i utvecklingen av en lärbar, virtuell agent (s.k. "teachable agent") i ett matematikspel för grundskolan. Några aktuella frågor rör hur man kan lära sig genom att lära ut, genom både uppgiftsorienterad och social dialog med agenten. Mina specifika intressen rör 'automatiska' effekter på inlärning som kan förklaras med social-kognitiva processer avseende t.ex. stereotypisering och positioneringen av spelaren som en "lärare" snarare än en "elev".

Forskning

Böcker (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (10 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Björn Sjödén

Forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.sjodenlucs.luse

Mobil 072–034 26 14

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09