lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

För närvarande arbetar jag med projektet: "Societal progress through technology: The case of whistleblowing" sponsrad av Wahlgrenska stiftelsen. Mina forskningsområden är kunskapsteori, rationalitet, etik och handlingsteori. Dessutom arbetar jag med feminism och hur sociala medier påverkar vår vardag.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Cathrine V. Felix

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cathrine_v.felixmrs.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30