Person

Cathrine V. Felix

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cathrine_v.felixfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag undervisar i mänskliga rättigheter och filosofi. Mina forskningsområden är kunskapsteori, rationalitet, etik och handlingsteori. Dessutom arbetar jag med feminism och hur sociala medier påverkar vår vardag.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Cathrine V. Felix

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cathrine_v.felixfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09