Person

Frida Blomberg

Forskare

 • Allmän språkvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Gästforskare

 • Kognitionsvetenskap
 • Filosofiska institutionen

Universitetsadjunkt

 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.blomberghumlab.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (forskare, universitetsadjunkt)
Helgonavägen 3, Lund (gästforskare)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare, universitetsadjunkt)
Box 192, 221 00 Lund (gästforskare)

Internpost hämtställe
20 (forskare, universitetsadjunkt)
30 (gästforskare)

Rum
L218 (universitetsadjunkt)
LUX B478 (gästforskare)

(tidigare Frida Mårtensson)

Jag är doktor i allmän språkvetenskap. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är semantiska relationer i det mentala lexikonet och deras koppling till processer i hjärnan. Jag har bl.a. studerat hur ord med varierande grad av konkrethet påverkas vid afasi och undersökt variationer i hjärnaktivitet med elektroencefalografi (EEG).

Forskning

Jag är forskare i allmän språkvetenskap som disputerade 2016 vid Lunds universitet. I min doktorsavhandling undersökte jag aspekter av det mentala lexikonet utifrån ett neurolingvistiskt perspektiv, med fokus på substantiv med olika grader av abstrakthet. Avhandlingsarbetet byggde vidare på tidigare forskning, framför allt inom psykologi och kognitionsvetenskap, som visat på skillnader i hjärnans bearbetning av konkreta ord som ’apelsin’, abstrakta ord som ’idé’ och emotionellt laddade ord såsom ’glädje’. Till exempel aktiverar dessa ordkategorier delvis olika neurala nätverk i hjärnan och konkreta ord är vanligen lättare att bearbeta än abstrakta ord, vilket har föreslagits bero på konkreta ords nära betydelsemässiga relation till sensorisk information. Kunskapen är dock fortfarande begränsad vad gäller dessa ordtypers organisation i det mentala lexikonet. Inom mitt avhandlingsarbete utförde jag beteendestudier såväl som neurofysiologiska experiment med målet att utöka kunskapen om hur sensorimotorisk, emotionell och språklig information samverkar under ordbearbetning. Inom avhandlingen undersöktes också en ytterligare aspekt av konkrethet; lexikal specificitet. Skillnader i neurokognitiv bearbetning visades för specifika substantiv som 'ekorre' och generella substantiv som 'djur'.

Böcker (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (9 st)

Frida Blomberg

Forskare

 • Allmän språkvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Gästforskare

 • Kognitionsvetenskap
 • Filosofiska institutionen

Universitetsadjunkt

 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.blomberghumlab.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (forskare, universitetsadjunkt)
Helgonavägen 3, Lund (gästforskare)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare, universitetsadjunkt)
Box 192, 221 00 Lund (gästforskare)

Internpost hämtställe
20 (forskare, universitetsadjunkt)
30 (gästforskare)

Rum
L218 (universitetsadjunkt)
LUX B478 (gästforskare)