Person

Henrik Andersson

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.anderssonfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Våren 2017 disputerade jag i praktisk filosofi med avhandlingen How It All Relates-Exploring the Space of Value Comparisons. Min avhandling faller inom ämnet värdeteori och handlar om hur vi ska förstå ojämföbarhet. Jag argumenterar för att språklig vaghet kan förklara varför vi ibland upplever vissa alternativ som ojämförbara. Avhandlingen belönades med Oscar den II stipendium för bästa avhandling inom humaniora vid Lunds universitet år 2017. Min forskning har efter disputationen handlat om värdejämförelser i stort.

För tillfället undervisar jag i kritiskt tänkande och tillämpad etik vid Lunds Universitet samt baskurs för universitetsstudier vid Campus Helsingborg.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Henrik Andersson

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.anderssonfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30