lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i praktisk filosofi sedan hösten 2014.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är främst metaetik och normativitet. Mitt avhandlingsprojekt rör studiet av normativa skäl och dess relation till andra normativa begrepp som 'bör', 'rätt' och 'gott'.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2019

Jakob Green Werkmäster

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jakob.green_werkmasterfil.luse

Mobil 070–414 42 98

Rum LUX:B532

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30