Person

Jana Holsanova

Docent, universitetslektor

 • Kognitionsvetenskap
 • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jana.holsanovalucs.luse

Telefon 046–222 09 26

Rum LUX:B554

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i kognitionsvetenskap och arbetar som universitetslektor inom masterprogrammet i kognitionsvetenskap, handledare, projektledare och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk, bild och grafik, bildernas roll för lärande, visuell kommunikation, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier. Min forskning har praktiska konsekvenser för hur vi utformar tillgängliga och läsbara texter i tryck och on-line. För närvarande undersöker jag tillgängligheten av visuell information via syntolkning (verbal beskrivning av visuella scener och händelser för personer med synnedsättning och blindhet).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledningsuppdrag

 • Koordinator av samverkansinitiativet "Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering" 2019-
 • Suppleant i institutionsstyrelsen, Filosofiska institutionen 2019-
 • Ledamot i styrgruppen för Linnemiljön Cognition, Communication & Learning: Thinking in Time (CCL), 2009–2019
 • Ordförande i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 2012–
 • Ledamot i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 2009–2012
 • Prefekt, Utbildningsvetenskapliga institutionen, 2015
 • Mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram 2014–2015
 • Ordförande i Visual communication division, International Communication Association, ICA 2013–2015
 • Studierektor för doktorandutbildning, Filosofiska institutionen 2014
 • Sammankallande i Likabehandlingsgruppen (JLM), Filosofiska institutionen 2012–2014
 • Koordinator av Advanced Study Group, Pufendorfinstitutet 2012–2013
 • Vice ordförande i Visual communication division, International Communication Association, ICA 2011–2013

Redaktion

 • Slovo a slovesnost, Praha. 2010 -
 • Gästredaktör för Visual communication, Sage (2012)
 • Redaktör för Frontiers in Communication, sektion Multimodality of Communication, 2021-

Utmärkelser

 • Mottagare av pris från Inga och John Hains stiftelse (2013, 2014)

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09