Person

Johan Brännmark

Affilierad forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.brannmarkmed.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskarassistent i praktisk filosofi. Disputerade på en avhandling om kantiansk etik och har därefter framför allt arbetat inom värdeteori, särskilt med avseende på frågor kring organiska helheter samt relationen mellan värden och skäl. Forskar nu primärt om dygdetik samt meta-etik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (7 st)

Recensioner (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Johan Brännmark

Affilierad forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.brannmarkmed.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09