lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Se hemsidan för the Choice Blindness lab: http://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (26 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (10 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Petter Johansson

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post petter.johanssonlucs.luse

Telefon 070–869 66 30

Mobil 070–869 66 30

Rum LUX:B453

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30