lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Har studerat statsvetenskap, statistik, sociologi, kognitionsforskning, praktisk och teoretisk filosofi. Mitt huvudintresse inom filosofin är metafysik, vetenskapsteori och medvetandefilosofi. Övriga intressen är politik, musik, scooters (Vespa och Lambretta från 60- och 70-talet), JVVF-kultur, true crime och film. Idag är jag anställd som universitetslektor och föreläser främst i formell logik, filosofisk logik, metafysik, vetenskapsteori och filosofiska metoder. Jag är även anställd som forskare i följande RJ-finansierade projekt: https://metaphysicalexplanation.wordpress.com/

Utbildning: Pol. kand. från Åbo Akademi, fil. mag. och fil. dr. från Lunds universitet samt en oavslutad journalistutbildning.

Forskning

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Working papers (5 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Robin Stenwall

Universitetslektor, forskare
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post robin.stenwallfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30