Person

Rögnvaldur Ingthorsson

Forskare

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rognvaldur.ingthorssonfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade året 2002 med avhandlingen ”Time, Persistence, and Causality: Towards a Dynamic View of Temporal Reality”. Sedan dess har jag varit anställd som lektor i kostvetenskap men också hunnit med två postdoc tjänster vid Universitetet i Durham, England (2004-05 och 2008-10). Jag är nu anställd som forskare i teoretisk filosofi efter att först ha erhållit stöd från Vetenskapsrådet för ett 3 årigt projekt om McTaggarts argument for tidens overklighet, och sedan från Riksbankens Jubileumsfond för ett 3 årigt projekt kallat 'Scientific Essentialism: Modernising the Aristotelian Account'.

Jag har undervisat i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik inom samhälls och hälsovetenskaperna, samt metafysik, vetenskapsteori, feministisk filosofi, miljöetik, estetik, och filosofihistoria, i Umeå, Reykjavik och Durham.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Rögnvaldur Ingthorsson

Forskare

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rognvaldur.ingthorssonfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30