lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade året 2002 med avhandlingen ”Time, Persistence, and Causality: Towards a Dynamic View of Temporal Reality”. Sedan dess har jag varit anställd som lektor i kostvetenskap men också hunnit med två postdoc tjänster vid Universitetet i Durham, England (2004-05 och 2008-10). Jag är nu anställd som forskare i teoretisk filosofi efter att först ha erhållit stöd från Vetenskapsrådet för ett 3 årigt projekt om McTaggarts argument for tidens overklighet, och sedan från Riksbankens Jubileumsfond för ett 3 årigt projekt kallat 'Scientific Essentialism: Modernising the Aristotelian Account'.

Jag har undervisat i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik inom samhälls och hälsovetenskaperna, samt metafysik, vetenskapsteori, feministisk filosofi, miljöetik, estetik, och filosofihistoria, i Umeå, Reykjavik och Durham.

Forskning

Om forskningen

Som forskare har jag en förkärlek för metafysik. Mina publikationer berör frågor om tid, kausalitet, beständighet, sanning, och villkorssatser. Mitt nuvarande projekt är ett försök att få klarhet i McTaggarts ökända bevis för tidens overklighet.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Rögnvaldur Ingthorsson

Forskare
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rognvaldur.ingthorssonfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk