lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktor i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik.

Förutom ett generellt intresse av människans evolution och apors beteende är intresset fokuserat på frågor som rör människoapors föreställningsförmågor. Detta har konkret studerats i t.ex. gorillors och bonoboers förståelse av bilder, och för tillfället i diverse nya projekt. Se nedan.

Publikationer som ej finns nedan kan hittas, och i förekommande fall laddas ner, här.

Jag undervisar på kursen Djurkognition och har uppdrag som prefekt vid Filosofiska institutionen.

Forskning

Om forskningen

Doktor i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik.

Förutom ett generellt intresse av människans evolution och apors beteende är intresset fokuserat på frågor som rör människoapors föreställningsförmågor. Detta har konkret studerats i t.ex. gorillors och bonoboers förståelse av bilder, och för tillfället i diverse nya projekt. Se fliken "Projekt".

Publikationer som ej finns nedan kan hittas, och i förekommande fall laddas ner, här.

Jag undervisar på kursen Djurkognition och har uppdrag som prefekt vid Filosofiska institutionen.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (27 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tomas Persson

Forskare, universitetslektor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Prefekt
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tomas.perssonlucs.luse

Telefon 046–222 01 13

Rum LUX:B507

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar