Baskurs för universitetsstudier

Kursen Baskurs för universitetsstudier som tidigare getts som sommarkurs ges som fristående kurs även under vårterminen 2021. Kursen ingår även som första delkurs i Lunds universitets satsning Introduktionstermin: Kunskap, kompetens och framtid – introduktion till universitetsstudier (30 hp)

Baskurs för universitetsstudier riktar sig till dig som funderar på eller planerar att börja en högre utbildning och vill ha en god, stabil grund för de kommande studierna.

Kursen är en allmän introduktion till universitetsstudier inom alla fakultetsområden. Du får kunskap i praktiska verktyg, t ex studieteknik, skriftlig och muntlig framställning, informationssökning och kritisk informationshantering. I kursen ingår också teoretiska moment som ger en översikt över grundläggande vetenskapliga begrepp, metoder och kunskapsområden.

Tecknad bild med syfte att skapa intresse för utbildningen. Illustratör: Ylva Oknelid.
Illustratör: Ylva Oknelid
Tecknad bild med syfte att skapa intresse för utbildningen. Illustratör: Steve Nyberg
Illustratör: Steve Nyberg