Carl-Johan Palmqvist tilldelas stipendium från Åke Wibergs stiftelse

Publicerad den 15 mars 2021

Carl-Johan Palmqvist, nyligen disputerad i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, har tilldelats Åke Wibergs stiftelses postdoktorala stipendium. Stipendiet är på 1 miljon kronor och ska finansiera forskning på heltid i tre år. Stipendiet delas ut årligen inom ett specifikt område. I år var området just filosofi.