Debatt om religion och sekularism

Publicerad den 19 augusti 2016

Mathias Osvath från LUCS replikerade på DN debatt efter en artikel skriven av svenska företrädare för de tre abrahamitiska religionerna.

Mathias Osvath gav en replik <link http: www.dn.se debatt repliker mord-ar-varre-an-angrepp-pa-tron>"Mord är värre än angrepp på tron” på DN debatt efter debattartikeln ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp” av företrädare för judar, kristna och muslimer i Sverige.

Vidare skrev Andreas Ekström artikeln <link http: www.sydsvenskan.se vi-behover-mindre-religion--inte-mer>”Vi behöver mindre religion -inte mer” i Sydsvenskan där han refererar till Mathias Osvaths replik i DN.