Jana Holsanova leder ny kurs i kommunikation, kognition och tillgänglighet

Publicerad den 6 april 2021
Jana Holsanova i kursens presentationsfilm

Hur designar vi kommunikativa produkter på människors villkor? Hur gör vi den audio-visuella informationen tillgänglig så att alla människor kan uppfatta och ta del av innehållet, oberoende av perceptuell  eller kognitiv förmåga? Det är några av frågorna som tas upp i den nya kursen "Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv". Kursen startar höstterminen 2021, är på 7,5 högskolepoäng och leds av Jana Holsanova. Behörighetskravet är 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.