Om filosofers liv och tankar

En podcast för dig som är intresserad av filosofi

Filosofers liv och tankar

Filosofers liv och tankar är en podcast som uppmärksammar och diskuterar filosofers forskning och filosofiska utveckling. Podcastens titel är en blinkning till Diogenes Laertios klassiska verk "Om kända filosofers liv och tankar", via vilket vi idag har tillgång till en filosofisk tankeskatt som annars gått förlorad. Du kan lyssna på alla avsnitt via iTunes eller Soundcloud.
 

Avsnitt 38: Jennifer Saul on Implicit bias, Feminist philosophy and Philosophy of language (26 mars 2021)

I detta avsnittet intervjuas den brittiska filosofen Jennifer Saul om "implicit bias", feministisk filosofi och språkfilosofi.

# 38 Jennifer Saul, Soundcloud


Avsnitt 37: Daniel C. Dennett on his Philosophical Journey (15 februari 2021)

I det här avsnittet av podden intervjuas Daniel C. Dennett, kognitionsforskare och professor i filosofi vid Tufts universitet. Dennett var 2020 års Pufendorfföreläsare. 

# 37 Daniel C. Dennett, Soundcloud
 

Avsnitt 36: Om Filosofi i det offentliga samtalet med Jesper Ahlin Marceta (18 januari 2021)

Det senaste poddavsnittet handlar om filosofi i det offentliga samtalet.

# 36 Jesper Ahlin Marceta, Soundcloud
 

Avsnitt 35: Om Modal realism och David Lewis med Robin Stenwall (17 december 2020)

I det här avsnittet av podden intervjuas Robin Stenwall om modal realism.

# 35 Robin Stenwall, Soundcloud
 

Avsnitt 34: Om Etiska teorier med Gloria Mähringer (16 november 2020)

Hur vet vi var som är rätt och hur vi ska handla? I senaste avsnittet intervjuas Gloria Mähringer om olika etiska teorier.

# 34 Gloria Mähringer, Soundcloud
 

Avsnitt 33: Om Jämförbarhet med Henrik Andersson (8 oktober 2020)

I detta avsnitt intervjuas Henrik Andersson om hur man jämför saker och hur man kan beräkna värden.

# 33 Henrik Andersson, Soundcloud
 

Avsnitt 32: Om Varats dunkla skrymslen med Lars Bergström (3 september 2020)

I senaste avsnittet behandlas en rad filosofiska frågor så som sanning, möjliga världar, våra tankar och om filosofi behöver vara så krångligt. Till vår hjälp har vi Lars Bergström och hans bok Varats dunkla skrymslen.

# 32 Lars Bergström, Soundcloud
 

Avsnitt 31: Framtiden som moralfilosofiskt problem med Eric Brandstedt (5 juni 2020)

På vilket sätt kan framtiden ses som ett moralfilosofiskt problem? Har vi som lever idag ett ansvar mot framtida generationer och hur långt fram sträcker sig i så fall det ansvaret? Detta är några av de frågor som Eric Brandstedt tar sig an i det senaste avsnittet av Om filosofers liv och tankar.

# 31 Eric Brandstedt, Soundcloud
 

Avsnitt 30: Om beslutsfattande och Covid-19 med Nils-Eric Sahlin (8 april 2020)

Hur kan man som individ agera och resonera när olika experter ger olika råd under den rådande corona-pandemin? Nils-Eric Sahlin berättar i senaste avsnittet om hur filosofer har tänkt kring att fatta beslut under osäkerhet. 

# 30 Nils-Eric Sahlin, Soundcloud
 

Avsnitt 29: Om Liberalism med Lena Halldenius (25 mars 2020)

I detta avsnitt intervjuas Lena Halldenius om Liberalism – en filosofisk teori om rättvisa.

# 29 Lena Halldenius, Soundcloud
 

Avsnitt 28: Om AI och etik med Christian Balkenius (19 februari 2020)

I senaste avsnittet intervjuas Christian Balkenius som är nyutsedd föreståndare för en stor nationell forskarskola om AI. Forskarskolan kommer bland annat att studera konsekvenserna av AI för människor och samhälle.

# 28 Christian Balkenius, Soundcloud
 

Avsnitt 27: The Trolley Problem med Jakob Green Werkmäster (21 januari 2020)

The Trolley Problem är ett klassiskt moralfilosofiskt dilemma som introducerades av Philippa Foot på 60-talet. Jakob Green Werkmäster berättar för oss vad The Trolley Problem är och vad det är som gör det till ett användbart tankeexperiment inom praktisk filosofi.

# 27Jakob Green Werkmäster, Soundcloud
 

Avsnitt 26: Christian List on Why Free Will is Real (12 december 2019)

In the latest episode Christian List clarifies what makes free will real. What are the main arguments against free will and what does it all have to do with blameworthiness?

# 26Christian List, Soundcloud
 

Avsnitt 25: Om Anscombe's Intention med Cathrine Felix (7 november 2019)

Elizabeth Anscombe anses av vissa var en av 1900-talets stora inom moralfilosofin. Hennes kanske mest kända verk är det kompakta boken Intention som spänner om knappt 100 sidor. I verket nämns inte begreppet som pryder titeln, så vad ville Anscombe säga med Intention och vilken roll spelar boken idag? Cathrine Felix är med i studion för att nysta i detta.

# 25Cathrine Felix, Soundcloud
 

Avsnitt 24: Om sanning med Robin Stenwall (4 oktober 2019)

Sanning, ett vardagligt begrepp kan tyckas, som de flesta av oss har en intuitiv förståelse för vad det innebär. Men vad är sanning och hur kan sanningsgörarteori hjälpa oss att förstå vad som gör något sant? Robin Stenwall hjälper oss att reda ut begreppen.

# 24Robin Stenwall, Soundcloud
 

Avsnitt 23: Susan R. Wolf – Moral Saints, Compatibilism and Meaning in life (4 september 2019)

I avsnitt 23 får vi möta 2019 års Pufendorfpristagare Susan R. Wolf. Vi får veta mer om Moral Luck, Meaning in life och hur moraliskt man egentligen vill handla.

# 23Susan R. Wolf, Soundcloud
 

Avsnitt 22:Om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin – Del 3 - Den analytiska filosofins genombrott (17 maj 2019)

I sista delen i trilogin om Sveriges filosofihistoria får vi tillsammans med Svante Nordin ta del av den analytiska filosofins genombrott i Sverige.

# 22Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin – Del 3 av 3, Soundcloud
 

Avsnitt 21: Om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin – Del 2 – Boströmianismens uppgång och fall (2 maj 2019)

Under 1800-talet får den svenska filosofin sin första filosofisk -ism i Boströmianismen. Men vem var denna Boström och vad kännetecknade hans filosofi? Samtidig med Boström var Sören Kirkegaard och det bara ett stenkast från Lund. Varför påverkades inte den svenska filosofin av detta världsnamn? Detta och mer i del 2 av 3 Om Sveriges filosofihistoria.

# 21Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin – Del 2 av 3, Soundcloud
 

Avsnitt 20: Om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin – Del 1 av 3 (11 april 2019)

När kan man säga att den svenska filosofihistorien tar sin början? Vilka strömningar kan vi se under olika perioder och vilka är huvudpersonerna? I det första avsnittet av tre startar vi på 1400-talet och går via Drottning Kristinas stormaktsvälde till Kantianismens inträde i Sverige. Ledsagare på resan är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria Svante Nordin.

# 20Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin – Del 1 av 3, Soundcloud

Avsnitt 19: Om att studera filosofi (28 mars 2019)

Varför väljer man att studera filosofi och vad kan man förväntas lära sig? Vilka kompetenser kommer man att ha tillgodogjort sig när man är färdig med sina filosofistudier. Detta och mer i senaste avsnittet av Om filosofers liv och tankar.

# 19Om att studera filosofi, Soundcloud

Avsnitt 18: Tjugo minuter om Gettierproblemet (7 februari 2019)

1963 publicerades en artikel på tre sidor och knappt tusen ord som kom att förändra kunskapssynen inom filosofin. Vad handlade detta paper om och hur förändrades synen på kunskap? Dessa frågor söker vi svar på tillsammans med professor Erik J Olsson.

# 18Erik J Olsson, Soundcloud

Avsnitt 17: Om att vara doktorand i filosofi (7 januari 2019)

När man som student nåtts vägs ände och läst kurser på alla de nivåer som erbjuds inom ämnet filosofi så finns det en möjlighet kvar om man vill fortsätta sin fördjupning inom ämnet: nämligen att söka en doktorandtjänst. Men hur och varför blir man doktorand? Vad förväntas man göra när man väl fått en doktorandtjänst? Detta söker vi svar på i senaste avsnittet av Om filosofers liv och tankar.

# 17Marta Johansson, Signe Savén och Andreas Stephens, Om att vara doktorand, Soundcloud

Avsnitt 16: Thomas Schmidt on Contractualism, Moral truth and Humour (5 november 2018)

I det senaste avsnittet träffar vi Thomas Schmidt som är professor i praktisk filosofi vid Humboldt i Berlin. Vi får lära oss mer om kontrakturalism, värderealism och om humor har en särskild formel. Välkommen att lyssna!

# 16Thomas Schmidt, Soundcloud

Avsnitt 15: Tomas Persson – Om att vinna IgNobel (24 september 2018)

I avsnitt 15 träffar vi Tomas Persson som tillsammans med Gabriela-Alina Sauciuc och Elaine Madsen tilldelades IgNobelpriset i antropologi i år. Han berättar mer om vad IgNobel är samt om forskningsprojektet som ledde fram till priset.

# 15Tomas Persson, Soundcloud

Avsnitt 14:Simon Blackburn – On Quasi-realism, Inflationism and Truth (25 juni 2018)

I detta avsnitt intervjuas årets Pufendorspristagare Simon Blackburn. Vi får veta mer om Quasi-realism, Inflationism och om han någonsin träffade Bertrand Russell.

# 14 Simon Blackburn, Soundcloud

Avsnitt 13: Jakob Green Werkmäster – Om Filosofiska institutionens historia (maj 2018)

Jakob Green Werkmäster tar oss med på en resa genom Filosofiska institutionen historia från universitetets instiftande till dags dato. Vem var egentligen den första professorn i filosofi? Vem finns det bara karikatyrporträtt kvar av och vem ansågs vara den mest menlösa att uppta en professorsstol? Detta och mycket mer i senaste avsnittet av Om filosofers liv och tankar.

# 13Jakob Green Werkmäster, Soundcloud

Avsnitt 12: Johan van Benthem – On the Dynamics of Logic (19 april 2018)

I senaste avsnittet av podden gästas vi av Johan van Bentham som förutom att beskriva sin väg till filosofin berättar om dynamisk logik och vilken roll känslor spelar i logiken.

# 12Johan van Benthem, Soundcloud

Avsnitt 11: Elisabeth Schellekens Dammann – On the philosophy of aesthetics, conceptual arts and value (15 mars 2018)

I detta avsnitt gästas vi av Elisabeth Schellekens Dammann, professor i estetik vid Filosofiska institutionen i Uppsala. Hur hänger estetik ihop med värde? Hur kan vi förstå och förhålla oss till konceptuell konst? Detta och mer får vi svar på.

# 11 Elisabeth Schellekens Dammann, Soundcloud

Avsnitt 10: Peter Gärdenfors – Om konceptuella rum, kunskap och lite om nobelpriset (1 februari 2018)

Det tionde avsnittet tillägnas Sveriges första professor i kognitionsvetenskap, Peter Gärdenfors. Vad är kunskap och vad händer med oss när när vår kunskap utmanas? Hur går det till när man utser en nobelprisvinnare?

#10Peter Gärdenfors, Soundcloud

Avsnitt 9: Sharon Rider – Utbildningsfilosofi och om humanioras värde (11 december 2017)

Sharon Riders karriär som filosof tar avstamp i New Yorks kulturella smältdegel kring Greenwich Village i början av 80-talet för att sedermera landa i en tjänst som professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Idag engagerar hon sig i frågor kring humanioras värde och del i samhället och har precis avslutat ett projekt rörande frågan "Vad varje svensk bör kunna".

#9Sharon Rider, Soundcloud

Avsnitt 8: Anandi Hattiangadi – On Normativity of meaning and some scentific realism (in English) (23 november 2017)

Anandi Hattiangadi, professor i filosofi vid Stockholms universitet, växer upp i Toronto i en familj med flera filosofer. Hon är själv övertygad om att inte bli filosof, trots detta ramlar hon på filosofin via naturvetenskapen och hamnar så småningom i Uppsala via Oxford och Cambridge. Under doktorandtiden handleds hon bland annat av Ian Hacking och Peter Lipton. Vi får veta mer om Davidsons Swampman och Chalmers Zombies.

#8Anandi Hattiangadi, Soundcloud

Avsnitt 7: Pauliina Remes – Neoplatonism, Plotinus and the self (in English) (25 oktober 2017)

Pauliina Remes, professor i teoretisk filosofi med inriktning på filosofins historia vid Uppsala universitet berättar om neoplatonsim, Plotinus och hur dessa relaterar till jaget.

#7Pauliina Remes (Soundcloud)

      iTunes

Avsnitt 6: Tidens filosofi – Hur kan vi förstå tid (19 oktober 2017)

Tid är något vi alla känner av, mäter och förhåller oss till. Men hur kan vi förstå tid? Är tid absolut eller är den relationell? Är dåtid, nutid och framtid lika verkliga? Tobias Hansson Wahlberg, docent i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen hjälper oss att nysta i ämnet.

#6Tidens filosofi med Tobias Hansson Wahlberg (Soundcloud)

Avsnitt 5: Wlodek Rabinowicz (14 september 2017)

Från relegerad student i Warszawa till professor i praktisk filosofi i Lund. Wlodek Rabinowicz tar med oss på en lång och händelserik akademisk resa som innefattar ämnen som estetik, logik och etik. Det bjuds även på en anekdot där Saul Kripke och några ankor i Uppsala spelar huvudrollen.

#5Wlodek Rabinowicz, professor emeritus i praktisk filosofi, Lunds universitet (Soundcloud)

Avsnitt 4: Åsa Wikforss (9 maj 2017)

Ett personligt porträtt av professor Åsa Wikforss som bland annat berör områden som faktaresistens, Wittgenstein och språkfilosofi.

#4Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet (iTunes)

Åsa Wikforss (Soundcloud)

Avsnitt 3: Kathrin Glüer-Pagin (in English)(25 april 2017)

Vad menar man när man talar om övertygelser i en filosofisk kontext och vad är radikal tolkning och vad har det att göra med Donald Davidsson? Detta och mer i senaste avsnittet av Om Filosofers liv och tankar som gästas av Kathrin Glüer-Pagin, professor i Teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
 
#3Kathrin Glüer-Pagin, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

Avsnitt 2: Anna-Sofia Maurin (20 mars 2017)

Hur kan till synes olika objekt ha samma egenskaper och är dessa egenskaper verkligen samma eller bara liknande? Detta samt hur vi kan förstå entiteters grundadhet med hjälp av Dödsstjärnan är några av de frågor Anna-Sofia Maurin tampas med i senaste avsnittet av Filosofers liv och tankar.

#2 Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi, Göteborgs Universitet

Avsnitt 1: Björn Petersson (7 februari 2017)

Hur blir man filosof när man tänkt bli lärare? Om två personer simultant skjuter ihjäl en tredje person, vem bär då ansvaret för dennes död? Dessa och fler frågor får du svar på i första avsnittet av Filosofers liv och tankar.

#1Björn Petersson, docent i praktisk filosofi, Lunds Universitet

Kontakt

Fredrik Eriksson
Bibliotekarie HT-biblioteken
fredrik.erikssonhtbibl.luse
tel: +46 46 222 36 75 Martin Jönsson
Docent i teoretisk filosofi
martin.jonssonfil.luse
tel: +46 46 222 09 13

Lyssna på podden via

Soundcloud eller iTunes