Nyheter

2021-02-26

Gloria Mähringer, som nyligen disputerat i praktisk filosofi med avhandlingen "Sinnets kollektiva arkiv", medverkar i Filosofiska rummet i Sveriges Radio den 28 februari. I programmet ordnas en alternativ disputation och diskuteras hur människors skäl påverkas av tradition, minnen och mönster.

2021-02-25

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, har medverkat i radioprogrammen Människor och tro i P1 som handlade om meningen med livet, och i Karlavagnen i P4 som handlade om att vänta.

2021-02-22

Intension startades förra året och görs av studenter vid svenska högskolor, för alla filosofiskt intresserade. Senaste numret har temat "I krig och kärlek" och bland artiklarna återfinns bland annat en intervju med Marta Johansson Werkmäster och Jakob Werkmäster från Filosofiska institutionen.

2021-02-18

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, tilldelas Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2021. Peter Gärdenfors får priset för sitt nydanande och originella bidrag till humanvetenskaplig forskning, särskilt genom sin utveckling av det kognitionsvetenskapliga fältet.

2021-02-01

We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and practical philosophy.

2021-02-01

När är rädsla ett problem för lärande? I skolan kan man känna prestationsångest inför prov men också rädsla eller obehag för enskilda ämnen, särskilt matematik.

2021-01-08

The Department of Philosophy and Lund University Cognitive Science are happy to announce that an unbroken line of Pufendorf laureates in times of cancelled events has been secured. An open Zoom lecture will be given by Daniel C. Dennett as the Pufendorf laureate of 2020, on January 20th (2021) at 15.00. The title of the talk is: “Consciousness and varieties of privileged access”

2020-12-17

Andrey Anikin, forskare i kognitionsvetenskap, och Jakob Werkmäster, lärare i praktisk filosofi, har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok.

2020-12-15

We have a vacant position: A associate senior lecturer in Cognitive Science or Theoretical Philosophy. The associate senior lecturer will be affiliated with the Cognitive Robotics Laboratory at Lund University and the CogComLab, which systematically studies social interaction from a multidisciplinary perspective.

2020-11-23

Moralfilosofi – Är det ens lönt att försöka? Vad är poängen med moralfilosofin om olika etiska teorier ger helt motstridiga svar, och vi dessutom är alltför irrationella, alternativt egoistiska, för att handla moraliskt? Björn Petersson, docent i praktisk filosofi, medverkade i ett samtal med filosofiska praktikern Tulsa Jansson och författaren Anders Hansson i Filosofiska rummet i P1 den 22 november.

2020-11-16

Behöver man fortfarande lära sig saker utantill i skolan, och i så fall varför? I senaste avsnittet av podden "Mycket hjärna" diskuteras betydelsen av att kunna saker ”utan och innan” och varför förkunskaper är så viktiga för att man ska kunna lära sig mer.

2020-10-27

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, deltog i Norska lärarförbundets/utbildningsförbundets (Utdanningsforbundets) podd och pratade om uthållighet.

2020-10-22

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, deltog i ett samtal om den skapande människan, relationen till material, 3d printing och arbetsprocesser, i ett arrangemang av SPARK Malmö – samverkansplattform för arkitektur och konst.

2020-10-22

2020-10-13

I senaste numret av Lunds universitets magasin, LUM, intervjuas Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, om samverkansprojektet ”Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum”. Projektet handlar om att skapa kvalitet kring de digitala lärresurserna som finns på marknaden och lärare ges verktyg att bedöma vad som är kvalitet och inte i den digitala läromedelsdjungeln.

2020-10-01

Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, intervjuas i SVT Nyheter om ny forskning som visar att fåglars nervbanor har en liknande struktur som hos oss däggdjur. Det gör att fåglar kan ha lika utvecklad kognition som däggdjur trots att deras hjärnor är mycket mindre.

2020-09-18

Årets IgNobelpris i akustik går till bland andra Stephan Reber, verksam i forskargruppen för kognitiv zoologi vid Lunds universitet. Han får priset för att tillsammans med kollegor ha stängt in en alligator i en lufttät kammare fylld med helium och sedan registrerat alligatorns läten.

2020-09-10

Kognitionsvetaren och filosofen Peter Gärdenfors medverkade i Filosofiska rummet i P1 och samtalade om att tänka konkret och abstrakt med författaren och akademiledamoten Anne Swärd.

2020-09-03

Mathias Osvath medverkar i samtalsserien Humorkunskap. För fjärde året i rad möts forskare och komiker i den populära populärvetenskapliga samtalsserien, en del av Lund Comedy Festival.

2020-07-09

Susan R. Wolf besökte Lund i maj 2019 och höll tre föreläsningar på temat "Responsibility for Humans".