lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk filosofi: Kandidatkurs

FPRK01

Kurskod: FPRK01
Engelsk titel: Practical Philosophy: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Behörighet: Grundläggande samt Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FPRA21 el FPR502)

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-32932

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-32942

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 14.15 – 15.00: LUX:B352

Lärare: Fredrik Eriksson, Jakob Green Werkmäster, Björn Petersson, Toni Rønnow-Rasmussen

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som önskar en ytterligare fördjupning där du får möjlighet att specialisera dig och mera självständigt lösa problem. Kursen består av tre delkurser:

  • Delkurs 1. Modern moralfilosofi, 9 hp. En modern moralfilosofisk position diskuteras ingående. Syftet med kursen är att ge studenten insikt i en modern och avancerad moralfilosofisk diskussion.
  • Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp. Delkursen består i författandet av ett examensarbete. Handledaren kan föreslå lämpliga ämnen, men du kan, som student, även komma med egna förslag. I uppgiften ingår studium av relevant litteratur. Examensarbetet presenteras vid ett seminarium.
  • Delkurs 3. Valfri delkurs, 6 hp. Den studerande väljer en läskurs i praktisk filosofi ur det kursutbud institutionen erbjuder.

Delkurser

  1. Modern moralfilosofi, 9 hp
  2. Examensarbete, 15 hp
  3. Valfri delkurs, 6 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 17 januari 2021

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
2 september 2019 – 19 januari 2020

Stängd för anmälan

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
2 september 2019 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Praktisk filosofi: Kandidatkurs är 50 000 SEK.