Kurs

Kurskod: FTEK01
Engelsk titel: Theoretical Philosophy: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2022. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Behörighet: Grundläggande samt Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs (FTEA21 el FTE702 el FTEX72)

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-33342

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-33352

Introduktionsmöte: 2021-09-06 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:B336

Lärare: Fredrik Eriksson, Erik J Olsson, Robin Stenwall

Beskrivning

I kursen behandlar vi centrala problem inom aktuell teoretiskfilosofisk diskussion. Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi och vetenskapsteori analyseras. Det läggs stor vikt vid färdighetstränande moment där du i samband med seminarier i tal och skrift får sammanfatta, analysera och värdera de argument som presenteras i nämnda originalartiklar. Du ska också skriva ett examensarbete om ett självvalt filosofiskt problem under överinseende av en handledare. När examensarbetet är färdigt presenteras det på ett seminarium. Det ingår också i detta kursmoment att opponera på någon medstudents uppsats. Kursen består av följande delkurser:

  1. Centrala problem i 1900-talets filosofi, 15 hp
  2. Examensarbete, 15 hp

Delkurser

  1. Centrala problem i 1900-talets filosofi, 15 hp
  2. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
17 januari 2022 – 5 juni 2022

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
17 januari 2022 – 15 januari 2023

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2021

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Teoretisk filosofi: Kandidatkurs är 55 000 SEK.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15