lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design

KOGP06

Kurskod: KOGP06
Engelsk titel: Cognitive Science: Cognition, Interaction and Design
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: trekvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-03-06
Behörighet: minst 90 hp i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, teoretisk filosofi, teknisk matematik eller motsvarande kunskaper. Utbildning motsvarande 90 högskolepoäng i kognitionsforskning eller kognitionsvetenskap från annan högskola ger också särskild behörighet.
Anmälningskod: LU-71411

Introduktionsmöte: 2020-01-21 kl. 13.15 – 15.00: LUX:B251

Lärare: Annika Wallin

Beskrivning

Kursen behandlar hur kognitiva processer i biologiska system äger rum genom systemens interaktion med den fysiska och sociala omvärlden. Särskilt fokuseras på hur kognitiva processer utvecklas i interaktion med omvärlden samt hur de, och deras utveckling, stöds och förändras i olika sammanhang. Kunskaper från Komparativ Kognition fördjupas genom att man belyser hur variationer i kognitiva förmågor i olika sammanhang kan användas för att konstruera adekvata artefakter och system som stöd för mänskligt tänkande och agerande. Ett väsentligt tema är hur man kan veta att och när ett helt kognitivt system fungerar. Kursen ger också en första bekantskap med dominerande psykologiska och pedagogiska teorier om lärprocesser och med avancerade interaktiva lärmiljöer: simulerings- och visualiseringsverktyg; virtuella miljöer med virtuella agenter i pedagogiska roller; datorstöd för kollaborativt lärande, osv.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.