lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv

KOGP13

Kurskod: KOGP13
Engelsk titel: Cognitive Science: Animal Cognition - Cognition from an Evolutionary and Comparative Perspective
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-12-16 – 2020-01-19
Behörighet: minst 90 hp i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, teoretisk filosofi, teknisk matematik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-31423

Introduktionsmöte: 2019-12-16 kl. 13.15 – 15.00: LUX:B339

Lärare: Christian Balkenius

Beskrivning

The course introduces important aspects of the study of cognition, namely knowledge and research of species other than humans, such as primates and corvids. The potential interpretative fallacies associated with comparisons of different species are also addressed. An understanding of evolution and evolutionary processes is fundamental to the study of animal cognition so the course deals with basic evolutionary approaches to cognition. 

Kursen introducerar viktiga aspekter av studier av kognition, nämligen kunskap och forskning om andra kognitiva varelser än människan, exempelvis apor och kråkfåglar. Risker till feltolkningar vid jämförelser mellan arter tas också upp. En förståelse för evolution och evolutionära processer är centralt för studier av djurkognition och kursen tar upp grunderna för ett evolutionärt förhållningssätt till kognition. Ekologiska och biologiska faktorer som ger upphov till kognitiva förmågor både evolutionärt och individuellt behandlas. Kursen diskuterar också vad man kan lära sig genom att jämföra olika arters kognition med varandra. Kursen ges som fristående kurs, men ingår även i Masterprogrammet i kognitionsvetenskap, HAKOG.

 

 

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
16 december 2019 – 19 januari 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv är 12 500 SEK.

Introduktionsmöte

Obligatoriskt introduktionsmöte

16/12 kl. 13.15 - 15.00 i LUX:B339