Kurs

Kurskod: KOGP15
Engelsk titel: Communication, Cognition and Accessibility: Multimodal Information from The Point of View of The Receiver
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2022-09-28
Anmälningskod: LU-33072
Behörighet: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller motsvarande.
 
 

Introduktionsmöte: 2022-08-29 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:B429

Lärare: Jana Holsanova

Beskrivning

Hur utformar vi kommunikativa produkter på människors villkor, så att alla ska kunna tolka och förstå innehållet? Människor kommunicerar i olika syften, använder olika medier och utformar sina budskap med hjälp av både skrivet och talat språk, gester, foton, diagram, grafer, kartor, rörliga bilder och andra grafiska medel. Det ställer krav på mottagares förmåga att tolka och förstå innehållet och det kan vara kognitivt krävande. Det är därför viktigt att göra den audiovisuella informationen tillgänglig så att alla människor ska kunna uppfatta och ta del av innehållet, oberoende av perceptuell eller kognitiv förmåga. 

Hur underlättar vi navigering, bearbetning och förståelse av våra budskap i t.ex. broschyrer, informationsfilmer, på webben och i sociala medier? Hur utformar vi innehållet så att det blir begripligt, tillgängligt och användbart för alla målgrupper, även de med särskilda behov?                                

I kursen kommer vi att ta upp grundläggande teorier och begrepp kring hur människor uppmärksammar, bearbetar, förstår och minns information som andra vill förmedla. Vi kommer att fokusera på mottagarperspektivet och använda olika metoder för att testa tillgänglighet och begriplighet för olika målgrupper, i synnerhet personer med särskilda behov (t.ex. personer med synnedsättning och blindhet, uppmärksamhetsstörningar, dyslexi mm).

Kursen kommer även att handla om människors interaktion med olika medier och hur AI-stöd fungerar för olika användare. Kursdeltagarna kommer att arbeta med undertextning, bildbeskrivning, syntolkning och med språklig och kognitiv tillgänglighet, bland annat på sociala medier.                   

Ingående delar

  • Gruppuppgift, 2,5 hp
  • Individuella skriftliga uppgifter, 2 hp
  • Muntlig tentamen, 3 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15