Person

kerstin.gidloffs.luse | 2014-06-17
Kerstin Gidlöf

Forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kerstin.gidloffs.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är intresserad av hur människor fattar sina vardagliga beslut. Just nu undersöker jag hur konsumenter fattar beslut i matvaruaffären och hur de hanterar det stora antalet valmöjligheter som de möter där. Matvaruaffären är intressant eftersom det är en vardaglig miljö där människor är vana att fatta beslut.
Vilka typer av strategier använder sig konsumenten av när de gör sina val i matvaruaffären? Vilka faktorer i omgivningen påverkar vilken strategi som används?
Med ögonrörelsemätning blir det möjligt att se hur man anpassar sina strategier beroende på hur omgivningen ser ut och vilken information man baserar sina beslut på.
Genom att få en bättre förståelse för hur de små, vardagliga besluten fattas kan man få en inblick i hur andra typer av beslut fattas.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (9 st)

Konferensbidrag (8 st)

Kerstin Gidlöf

Forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kerstin.gidloffs.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09