lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar om vad för sorts kunskap människor har om sina egna ögonrörelser, möjligheterna för hur denna kunskap kan manipuleras, och hur vår beslutsfattning kan påverkas när våra ögonrörelser används för att manipulera världen utan att vi vet om det. Vi använder oss av eye-tracking, choice blindness paradigmet, och ibland virtual reality teknik för att undersöka detta.

Jag är också väldigt intresserad av predictive processing ramverket, perception, medvetande, och processerna som bildar social kollaboration. Dessutom funderar jag mycket på vetenskapsfilosofi och vilken slags kunskap hjärnor och mänskligt språk tillåter oss att ha om världen.

Forskning

Om forskningen

Jag forskar om vad för sorts kunskap människor har om sina egna ögonrörelser, möjligheterna för hur denna kunskap kan manipuleras, och hur vår beslutsfattning kan påverkas när våra ögonrörelser används för att manipulera världen utan att vi vet om det. Vi använder oss av eye-tracking, choice blindness paradigmet, och ibland virtual reality teknik för att undersöka detta.

Jag är också väldigt intresserad av predictive processing ramverket, perception, medvetande, och processerna som bildar social kollaboration. Dessutom funderar jag mycket på vetenskapsfilosofi och vilken slags kunskap hjärnor och mänskligt språk tillåter oss att ha om världen.

 

 

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Maximilian Roszko

Doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maximilian.roszkolucs.luse

Rum LUX:B473

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30