Person

Wlodek Rabinowicz

Professor emeritus

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wlodek.rabinowiczfil.luse

Rum LUX:B520

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor emeritus i praktisk filosofi vid Lunds universitet.
Började läsa filosofi i Warszawa. Relegerades efter studentupproret 1968. Flyttade till Uppsala där jag disputerade och blev docent 1979, fick forskardocentur 1980, och universitetslektorat 1986. T.f. professor i praktisk filosofi 1987-89, Uppsalainstitutionens prefekt 1988-93 och direktor för Svenska kollegiet för avancerade studier (SCAS) 1994-95.
Fick lärostolen i praktisk filosofi i Lund 1995. Efter pensioneringen 2014 seniorprofessor.

Pågående forskning: inom värdeteori (värdeanalys och formell axiologi, ojämförbara värden), normativ etik (konsekventialism, populationsetik) och beslutsteori (dynamiskt beslutsfattande).

Är/har varit medredaktör för Theoria/Economics and Philosophy och Philosophy and Phenomenological Research.
Har gästforskat bl. a. i Oxford och Canberra. Var Leibniz Professor i Leipzig, Centennial Professor vid LSE och Honorary Professor vid University of York och Australian National University.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Pågående forskningsprojekt (deltagare):
Lund - Gothenburg Respnsibility Project (LGRP)
Klimatetik och framtida generationer (vid Institutet for framtidsstudier i Stockholm)

Tidigare uppdrag:
Long-term fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala 2005-2019.
Centennial Professor vid London School of Economics, 2013-2016.
Honorary Professor, University of York, 2016-2020
Honorary Professor, Australian National University, 2017-2020
Huvudredaktör for Theoria 1996-99, därpå medredaktör.
Redaktör för Economics and Philosophy 1997 - 2002.
Redaktör för Philosophy and Phenomenological Research, 2013-2016.
President av European Society for Analytic Philosophy (ESAP) 1999 - 2002.
Ordförande för Svenska filosofisällskapet 2007-9.
Ordförande för Schockpriskommittén för logik och Filosofi vid Kungl. Vetenskapsakademien 2009-2014.

Forskningsanslag:
Riksbankens Jubileumsfond 1999-2003, 2003-2007,
Vetenskapsrådet: 2007-2012.

Gästforskning::
Leibnizprofessor vid universitetet i Leipzig 2000
Adjungerad professor vid Research School for Social Sciences (RSSS) i Canberra 2003-2007.
Gästforskare vid All Souls College i Oxford 2007, vid SCAS 1994, 2004, 2008, 2011, och 2014, vid University College i Oxford 2013. vid London School of Economics 2014, 2015, och 2016, vid RSSS i Canberra 2016, 2017, 2018, och 2019.
Centenary Fellow - Scots Philosophical Association 2013
Gästforskare inom det fransk-svenska programmet i ekonomi och filosofi - Paris 2013, 2014.

Festskrifter:
"Odds and Ends: Philosophical essays Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by S. Lindström, R. Sliwinski and J. Österberg, Uppsala Philosophical Studies 45, Uppsala 1996.

"Hommage à Wlodek: 60 Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by T. Rønnow-Rasmussen, B. Petersson, J. Josefsson and D. Egonsson, Lund 2007, http://www.fil.lu.se/hommageawlodek

Lärda sällskap och akademier:
Institut International de Philosophie,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Kungl. Vitterhetsakademien,
Academia Europaea,
British Academy (corresponding fellow),
Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala (korresponderande ledamot),
Vetenskapssocieteteten i Lund,
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund,
Tampereklubben.

Wlodek Rabinowicz

Professor emeritus

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wlodek.rabinowiczfil.luse

Rum LUX:B520

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09