Studentrådet

Välkommen till studentrådet vid Filosofiska institutionen!

Studentrådet på filosofiska institutionen utgörs av studentrepresentanterna från de grundutbildningar som finns på institutionen. Det vill säga:
- Kognitionsvetenskap
- Teoretisk filosofi A, B, C och D
- Praktisk filosofi A, B, C och D
- PPE (för de kurser som läses i filosofi)

Varje kurs förväntas välja en till två studentrepresentanter.
Studentrådets möten annonseras via mail till medlemmar.

Om du är intresserad av information om kommande möten, maila studentrådet så får du information inför och efter varje möte.

Nuvarande aktiviteter:

1. Representera studenterna och deras intressen (i studentkårens och institutionens verksamheter)
2. Bevaka utbildningens innehåll och kvalitet
3. Garantera god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
4. Lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor
5. Främja goda relationer mellan studenter och universitetspersonal
6. Planera sittningar och andra sociala arrangemang

Studentrådet består av:

 • Joy El Mourid Kulla (FTEA12)
 • André Jönsson (FTEA21)
 • Anja Kjær (FTEA21)
 • Mathias Andersson (FTEK01)
 • Saber Malmgren (FTEK01)
 • Adrian Rybarczyk (FPRA12)
 • Malcolm Bergsten (FPRA12)
 • Hans Thim (FPRA22), ordförande
 • Ellen Lindh (FPRA22)
 • Emma Eriksson (PPE)
 • Gabrielle Sande (PPE)
 • Amanda Wikholm (HAKOG)
 • Anton Wrisberg (HAKOG)

FPRK01 saknar för närvarande kursrepresentant. Kontakta rådet via mail till höger om du läser kursen och har frågor angående studenträttigheter eller liknande.

  Dokument och protokoll 2018