Studentrådet

Välkommen till studentrådet vid Filosofiska institutionen!

Studentrådet på filosofiska institutionen utgörs av studentrepresentanterna från de grundutbildningar som finns på institutionen. Det vill säga:
- Kognitionsvetenskap
- Teoretisk filosofi A, B, C och D
- Praktisk filosofi A, B, C och D
- PPE (för de kurser som läses i filosofi)

Varje kurs förväntas välja en till två studentrepresentanter.
Studentrådets möten annonseras via mail till medlemmar.

Om du är intresserad av information om kommande möten, maila studentrådet så får du information inför och efter varje möte.

Nuvarande aktiviteter:

1. Representera studenterna och deras intressen (i studentkårens och institutionens verksamheter)
2. Bevaka utbildningens innehåll och kvalitet
3. Garantera god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
4. Lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor
5. Främja goda relationer mellan studenter och universitetspersonal
6. Planera sittningar och andra sociala arrangemang

Studentrådet består av:

  • Axel Ekström, HAKOG, ordförande 
  • Saber Malmgren, teoretisk filosofi på avancerad nivå, vice ordförande
  • Maja Ellborg, PPE, sekreterare
  • Samuel Carlsson, teoretisk filosofi på avancerad nivå
  • Theo Vareman, PPE
  • Vidar Bratt, FTEK01 
  • Vilgot Glimberg, FTEA12 och FPRK01