lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Kognitionsvetenskap

GrundnivåGes termin
Kognition, 4,5 hp (EXTA65)höst 2019
Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv, 8 hp (EXTF55)vår 2019
Det sociala medvetandet och design, 5 hp (EXTF76)vår 2019
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (EXTG45)vår 2019
Kognition, 4,5 hp (TEK210)
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (TEK280)
Avancerad nivå
Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs, 15 hp (KOGM01)höst 2019
Kognitionsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (KOGM20)vår 2019
Kognitionsvetenskap: Introduktion till kognitionsvetenskap, 15 hp (KOGP01)
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp (KOGP02)höst 2019
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation, 7,5 hp (KOGP04)
Kognitionsvetenskap: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter, 7,5 hp (KOGP05)
Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design, 7,5 hp (KOGP06)
Kognitionsvetenskap: Projekt, 7,5 hp (KOGP07)
Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5 hp (KOGP08)
Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP09)
Kognitionsvetenskap: Kognition, lärande och avancerad teknologi, 7,5 hp (KOGP10)
Kognitionsvetenskap: Beslutsfattande i teorin och i praktiken, 7,5 hp (KOGP11)
Kognitionsvetenskap: Centrala frågeställningar i modern komparativ kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP12)
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv, 7,5 hp (KOGP13)höst 2019
Examensarbete i kognitionsforskning, 30 hp (TEK821)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: