Arbetsmiljö och studentmiljö

Inom HT-fakulteterna arbetar man på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.

Mer information om arbetsmiljöfrågor:

Skyddsombud

Skyddsombud för Filosofiska institutionen: Ingela Byström
Ersättare: Anna Cagnan Enhörning

Studerandeskyddsombud: Josefine Bergman Larsson

Om du som student vid Filosofiska institutionen uppmärksammar brister i arbetsmiljön kan du kontakta prefekt: Tomas Persson.

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

... diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Folder om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

I guiden hittar du som anställd information om och stöd för vad som gäller vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.