Kurs

Kurskod: FPPA22
Engelsk titel: Practical Philosophy: Practical Philosophy, Politics and Economics - Level 2
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-75603
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs  (FPPA01), Statsvetenskap: Grundkurs (STVA13), samt minst två delkurser på Nationalekonomi: Grundkurs (NEKA12), varav en måste vara delkursen i mikroekonomi, eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-01-16 kl. 12.15 – 13.00 i LUX:B336

Lärare: Henrik Andersson, Andrés Garcia, Anders Herlitz, Björn Petersson, Toni Rønnow-Rasmussen, Jakob Werkmäster

Beskrivning

Varför anses demokrati i stora delar av världen vara ett styrelseskick att föredra eller sträva efter framför andra? Är jämlikhet verkligen viktigt? Hur kan man tillämpa filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi på konkreta samhällsfrågor som t.ex. klimatet?

Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som frågor om normer och värderingar har inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan. Fokus ligger på ökad förståelse av vad som är utmärkande för denna typ av frågor.

Kursen består av följande delkurser:

 1. Fördjupad moralfilosofi 7,5 hp
 2. Moralfilosofins klassiker 6 hp
 3. Tema: samhällsfilosofisk fördjupning 16,5 hp
  a. Modern samhällsfilosofi 6 hp
  b. Tvärvetenskaplig tillämpning 10,5 hp

Delkurser

 1. Fördjupad moralfilosofi, 7,5 hp
 2. Moralfilosofins klassiker, 6 hp
 3. Modern samhällsfilosofi, 6 hp
 4. Tvärvetenskaplig tillämpning, 10,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15