Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FPPA23

Varför anses demokrati i stora delar av världen vara ett styrelseskick att föredra eller sträva efter framför andra? Är jämlikhet verkligen viktigt? Hur kan man tillämpa filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi på konkreta samhällsfrågor som t.ex. klimatet?

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75601
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs (FPPA01); minst 22,5 hp på Statsvetenskap: Grundkurs (STVA14), samt minst två delkurser på Nationalekonomi: Grundkurs (NEKA12), varav en måste vara delkursen i mikroekonomi, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Henrik Andersson, Andrés Garcia, Anders Herlitz, Björn Petersson, Jakob Werkmäster

Information om ingående delar

  1. Fördjupad moralfilosofi , 7,5 hp
  2. Moralfilosofins klassiker , 6 hp
  3. Modern samhällsfilosofi , 6 hp
  4. Tvärvetenskaplig tillämpning , 10,5 hp
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15