Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FPRA22

Kan värderingar vara sanna? Är det meningsfullt att tala om moraliska fakta? Vad är demokrati? Vad är frihet? Vilka rättigheter har du? Vad är en rättighet?

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75604
Behörighet: Grundläggande samt Praktisk filosofi: Grundkurs (FPRA12) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Henrik Andersson, Andrés Garcia, Marta Johansson Werkmäster, Björn Petersson, Toni Rønnow-Rasmussen, Jakob Werkmäster

Information om ingående delar

  1. Fördjupad Moralfilosofi , 7,5 hp
  2. Moralfilosofins Klassiker , 6 hp
  3. Modern Samhällsfilosofi , 6 hp
  4. Uppsats , 4,5 hp
  5. Temakurs , 6 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15