Programstruktur

Schema över programmets struktur

Termin 1: Praktisk filosofi, baskurs, FPPA01.

Termin 2: Statsvetenskap, grundkurs, STVA12.

Termin 3: Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12.

Termin 4: Praktisk filosofi, fortsättningskurs, FPPA22.

Termin 5: Statsvetenskap, fortsättningskurs, STVA22, eller Nationalekonomi, fortsättningskurs.

Termin 6: Statsvetenskap, kandidatkurs, STVK03, eller Praktisk filosofi, kandidatkurs, FPPA31, eller Nationalekonomi, kandidatkurs.